Parimad kaardidiagnostika lahendused
 • Kiire dispetšer ja
  tarne
 • Kõrgeim kvaliteet
  Standard ja ohutus
 • 100% rahulolu
  Tagatud
 • Parim väärtus
  sinu raha
 • Suur klient
  Teenus

Tingimused

  1. Andmete kogumine

Meie ettevõtte töödeldud andmed hõlmavad, kuid mitte ainult, järgmisi andmeid: e-posti aadress, ID-seade, IP-aadress.

Carscanners võib rühm täiendada teie andmeid kolmandatelt isikutelt saadud andmetega seoses demograafiliste uuringute, reklaami, turu- ja muude analüüside ning teenustega.

 1. Näitamine reklaamides

Carscanners Grupp säilitab oma õiguse kasutada ja avaldada kogutud mitteisikuandmeid oma partnerite või alltöövõtjate reklaamimiseks.

 1. analüüs

Carscanners Rühm kasutab teie isiklikke andmeid oma eesmärkidel analüüside tegemiseks, samuti kolmandate osapoolte esitatud analüüside tegemiseks. Kasutame seda teavet ärianalüüside ja -toimingute toetamiseks, uute toodete väljatöötamiseks, olemasolevate toodete täiustamiseks, sisu kohandamiseks, reklaami ja soovituste jaoks.

 1. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine

Isikuandmeid võib avaldada kolmandatele isikutele, sealhulgas kolmandatele isikutele väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale privaatsuspoliitikale.

Carscanners rühm võib kasutada isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kolmanda isiku nimel Carscanners rühmas ja vastavalt Carscanners grupp. Carscanners Grupp ei vastuta selliste kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest, kui kohaldatavad õigusaktid ei näe ette teisiti.

 1. Andmete säilitamine ja teabe täpsus

Carscanners Kontsern säilitab oma õiguse kogutud andmeid säilitada seni, kuni on saavutatud käesolevas deklaratsioonis kirjeldatud andmete eesmärgid, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab või lubab pikemat säilitamisaega. Selle tähtaja möödumisel Carscanners rühm kustutab mõistliku aja jooksul kõik esitatud andmed. Carscanners rühm ei kontrolli esitatud andmete õigsust.

Pange tähele, et mõnda teavet võidakse pikemat aega säilitada, kui seda peetakse vajalikuks tarkvara turvalisuse, terviklikkuse ja toimimisega seotud tehnilistele ja juriidilistele nõuetele ning piirangutele vastavate vaidluste lahendamiseks.

 1. Kolmandate isikute tingimused

Pange tähele, et teie juurdepääs tarkvarale ja tarkvara kasutamine, mille pakub Carscanners Rühm võib hõlmata seoseid kolmandate isikute osutatavate teenustega. Selliste teenuste eest arveldatakse vastavalt selliste kolmandate isikute tingimustele ja nende kohta sõlmitakse eraldi leping teie ja vastava kolmanda isiku vahel, kes teenuseid osutab. Carscanners rühm ei vastuta teie isikuandmete kasutamise eest selliste kolmandate isikute poolt.

Carscanners võib avalikustada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele seoses ühinemise, asutamise, restruktureerimise, vara müügi või muude korporatiivsete muudatustega, kusjuures selliste protsesside ajal Carscanners Rühma suhtes rakendatakse nõuetekohast hoolsust tingimusel, et selline konfidentsiaalsuspoliitika reguleerib jätkuvalt juurdepääsu isikuandmetele.

Kas soovite olla kursis?

Liituge kõigi uusimate uudiste, värskenduste ja pakkumiste saamiseks.

© Copyright 2018 Carscanners. Kõik õigused kaitstud.