Parimad kaardidiagnostika lahendused
 • Kiire dispetšer ja
  tarne
 • Kõrgeim kvaliteet
  Standard ja ohutus
 • 100% rahulolu
  Tagatud
 • Parim väärtus
  sinu raha
 • Suur klient
  Teenus

Privaatsuspoliitika

ettevõte Carscanners Grupp koos tütarettevõtetega kogub, salvestab ja kasutab teie isikuandmeid kui isikuandmete administraatorit seoses ja järgmiste võimalustega:
a. statistilistel eesmärkidel pakutavate teenuste parendamiseks;
b. kui nõustute, siis selleks, et saata teile teavet e-posti teel vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Kogu tarkvara, mida pakub Carscanners Grupi lahendab käesolev privaatsuseeskiri ning teenuse või teenuse kaudu, millele on antud teie nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja avaldamiseks, kasutamise või juurdepääsu kaudu. Ärge installige ega kasutage tarkvara, mida pakub Carscanners Grupp. kui te ei nõustu käesoleva privaatsuspoliitika sätetega.

ettevõte Carscanners Grupp säilitab õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat. Kui kasutate jätkuvalt tarkvara, mille on renderdanud Carscanners Grupp, see tähendaks, et nõustute praeguse privaatsuspoliitika tingimustega.

1. Andmete kogumine
Meie ettevõtte töödeldud andmed hõlmavad, kuid mitte ainult, järgmisi andmeid: e-posti aadress, ID-seade, IP-aadress.
Carscanners Grupp võib teie andmeid täiendada kolmandatelt isikutelt saadud andmetega, mis on seotud demograafiliste uuringute, reklaami, turu- ja muude analüüside ning teenustega.

2. Kuvamine reklaamides
Carscanners Kontsern säilitab oma õiguse kasutada ja avaldada kogutud mitteisikuandmeid oma partnerite või alltöövõtjate reklaamimiseks.

3. Analüüs
Carscanners Grupp kasutab teie isiklikke andmeid oma eesmärkidel analüüside tegemiseks, samuti kolmandate osapoolte esitatud analüüside tegemiseks. Kasutame seda teavet ärianalüüside ja -toimingute toetamiseks, uute toodete väljatöötamiseks, olemasolevate toodete täiustamiseks, sisu kohandamiseks, reklaami ja soovituste jaoks.

4. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine
Isikuandmeid võib avaldada kolmandatele isikutele, sealhulgas kolmandatele isikutele väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja käesolevale privaatsuspoliitikale.
Carscanners Grupp võib isiku nimel isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kasutada kolmandaid isikuid Carscanners Rühmitage vastavalt jaoskonna juhistele Carscanners Group. Carscanners Grupp ei vastuta selliste kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse eest, kui kohaldatavad õigusaktid ei sätesta teisiti.

5. Andmete säilitamine ja teabe täpsus
Carscanners Kontsern säilitab oma õiguse kogutud andmeid säilitada seni, kuni on saavutatud käesolevas deklaratsioonis kirjeldatud andmete eesmärgid, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab või lubab pikemat säilitamisaega. Selle tähtaja möödumisel Carscanners Grupp kustutab mõistliku aja jooksul kõik esitatud andmed. Carscanners Grupp ei kontrolli esitatud andmete õigsust.
Pange tähele, et mõnda teavet võidakse pikemat aega säilitada, kui seda peetakse vajalikuks tarkvara turvalisuse, terviklikkuse ja toimimisega seotud tehnilistele ja juriidilistele nõuetele ning piirangutele vastavate vaidluste lahendamiseks.

6. Kolmandate isikute tingimused
Pange tähele, et teie juurdepääs tarkvarale ja tarkvara kasutamine, mille pakub Carscanners Grupp võib hõlmata seoseid kolmandate isikute osutatavate teenustega. Selliste teenuste eest arveldatakse vastavalt selliste kolmandate isikute tingimustele ja nende kohta sõlmitakse eraldi leping teie ja vastava kolmanda isiku vahel, kes teenuseid osutab. Carscanners Grupp ei vastuta teie isikuandmete kasutamise eest selliste kolmandate isikute poolt.
Carscanners Kontsern võib avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele seoses ühinemise, asutamise, ümberkorraldamise, vara müügi või muude korporatiivsete muudatustega, kusjuures selliste protsesside ajal Carscanners Rühma suhtes kohaldatakse hoolsuskohustust tingimusel, et selline konfidentsiaalsuspoliitika reguleerib jätkuvalt juurdepääsu isikuandmetele.

7. Garantiid
Carscanners Grupp järgib valdkonnas tunnustatud standardeid ja rakendab mõistlikke ettevaatusabinõusid, et tagada ettevõttele esitatud teabe turvalisus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus Carscanners Grupp

Kas soovite olla kursis?

Liituge kõigi uusimate uudiste, värskenduste ja pakkumiste saamiseks.

© Copyright 2018 Carscanners. Kõik õigused kaitstud.